מפתח הברכות ומטבעות הברכה

מפתח הברכות ומטבעות הברכה אדון גבורה 146 132 אדון הגבורות 129 אדון הנפלאות 134 103 אדון הסליחות 129 אדון השלום 129 103 אדון כל הגבורה 135 131 אדון כל הנשמה 104 אדון כל הנשמות 103 אדון כל המעשים 115 אדון גיסים וגבורות 131 אדון על כל הסתרים 115 אדיר בחדרי שירה 145 135 131 104 אדיר בכח 133 אדיר המלוכה 144 136 131 אדיר על כל המרכבה 105 אוהב המשפט 143 אוזר ישראל בגבורה 134 אל אחד ) 117 וראה : האל וכוי להלן ) אל גדול 130 אל גדול בגבורה 145 130 אל ההודאות 117 103 101 50 אל הרחמים ורב החסד 144 126 אל הרחמים והחנינה 167 126 אלתי הרוחות 88 אלוהינו ואלוהי אבותינו 127 אשר בגלל אבות בנים גידל 128 111 176 * מטבעות ברכה . אשר בדברו מעריב ערבים 132 אשר בחר בדוד עבדו 104 101 אשר במאמרו ברא שחקים 132 אשר ברא יין עסיס 146 אשר ברא נפשות רבות 104 אשר ברא נפשות טהרות 104 אשר גאלנו 102 אשר הניא עצת גוים 111 אשר כלה מעשיו ביום השביעי 114  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן