מפתחות

מפתחות גדול בגבורה 133 130 גדול בממשלה 132 גדול בתשבחות 103 102 גדול ומהולל בתשבחות 103 גדול חי בגבורה 132 גדול שמך בגבורה 133 האל הגדול ברוב גדלו 130 117 האל הגדול הגבור והנורא 126 117 האל הכבוד 117 האל המושיע 117 האל המלך הגדול 117 האל המלך הגדול הגבור והנורא 127 האל המשפט 117 האל הסלחן 129 117 האל הקדוש 141 133—130 117 104 73—71 ואילך הבוחר בשירי זמרה 104 הזן את העולם 112 הטוב והמטיב 122 88 הטוב לך להודות 143 היודע מספר כולכם 114 המאיר אפילים 88 המאיר לארץ בכבודו 112 המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים 112 87 126 המאיר לעולם כולו בכבודו ( 114 ) 112 המאיר עמו ישראל ברחמים 112 המבדיל בין קדש לחול 116 31 המבורר בפי כל הנשמה 104 המבטל כשפים 88 המברך את עמו ישראל בשלום 134 129 המגיה חשכים 88 המוציא חמה ממקומה 113 המוציא לחם מן הארץ 113 המחזיר ברחמיו שכינתו לציון 126  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן