ד. מספר הברכות שצריך אדם לומר בכל יום והתהוות תפילת שמונה עשרה

ד . מספר הברכות שצריך אדם לומר בכל יום והתהוות תפילת שמונה עשרה במנחות מג ע"ב מובאת ברייתא : תניא היה רבי מאיר אומר : חייב אדם לברך מאה ברכות בכל יום שנאמר : 'ועתה ישראל מד , ה' אלוהיך שואל מעמך . אם נעיין היטב , ייראו דברי ר' מאיר כדרשה בעלמא . ברור שהקשר בין 'מה' ל'מאה' מלאכותי הוא , וקשה לומר שאכן ר' מאיר קבע חובה לברך מספר ברכות באופן מדוקדק . ברם , לא כך הובנו הדברים . מאות שנים מאוחר יותר נשאל ר' נטרונאי בר רב הילאי גאון סורא בעניין זה , והשיב : 'וששאלתם לפרש לכם מה הן מאה ברכות , כך הן , ' וכר . כלומר , רב נטרונאי פירש ופירט את דרשתו של ר' מאיר כחובה הניתנת למנין מדוקדק , ולימד מהן בדיוק אותן מאה ברכות . דומה כי תופעה דומה אירעה בתקופת התנאים או אף לפני כן . כך יש לראות את דברי התנאים שהובאו במנחות שם , ובתוספתא ברכות ו , יח , מהדורת ליברמן עמ' : 38 'שלש 18 השווה למנהג אמירת מזמור תהל' מז ז פעמים סמוך לתקיעות השופר בראש השנה , ומנהג מאוחר הוא . 19 השווה לנוסח בתוספתא ברכות ו , כד , מהדורת ליברמן עמ' , 40 ובפירושו שם . 20 ב"מ לוין , אוצר הגאונים — ברכות , חיפה תרפ"וז , עמ' 135 וא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן