ג. ירושלמי ברכות פ"ב , ה ע"א

ג . ירושלמי ברכות פ "ב , ה ע "א ר' ליא ר' יסה בשם ר' אחא רובא : נתפלל ומצא עצמו ב'שומע תפילה' —חזקה כוין . ר' ירמי' בשם ר' אלעזר : נתפלל ולא כוין לבו ; אם יודע שהוא חוזר ומכוין את לבו—יתפלל , ואם לאו —אל יתפלל ... שמואל אמר : אנא מנית אפרוחיא . רבי בון בר חייא אמר : אנא מנית דימוסיא . בקטע זה עסק ר"ש ליברמן —פתר קושי לשוני אחד , והותיר לנו חידה * . חידושו של ליברמן הוא בתחום הלשון : שאין 'אפרוחיא , ' ( או : 'פרוחייה , ( ' אלא עננים פורחים . את פירושו משווה ליברמן לדברי אב הכנסיה טרטוליינוס אשר תורגמו כך על ידו : 'ימנה האחד ( אם הנך רוצה לחשוב כך , ( את העננים כשהוא מתפלל , והאחר את קורות התקרה . ' ומסיים ליברמן 'והענין נשאר סתום ורשום . ' כלומר , ודאי שהצליח הפרשן לבאר 'אפרוחיא' מה הן , אולם העניין עצמו נותר מחוסר פשר . והנה , דומה כי לאחר הדברים שהובאו לעיל , בסיוע פירושו של ליברמן , ניתן עתה לבאר את הירושלמי . הנוהג שמספר עליו טרטוליינוס הינו , כנראה , המנהג המתואר בירושלמי שמקבילה נוספת לו באיסלאם . לאמור , המדובר כאן הוא במתפללים , הסופרים תוך כדי תפילתם דברים שונים כאמצעי מנמוטכני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן