ב. באיסלאם

ב . באיסלאם תופעה זו שבספרות ההיכלות דומה ל'שבחות' באיסלאם — אמירת מספר מוגדר של שמות האל ותאריו , ועל כן ראוי להתעכב קימעה על מנהגים דומים באיסלאם . המוסלמים נוהגים להחזיק בידיהם מחרוזת בשם 'תאשביח' או 'שובח , ' היינו : שבח ( לאל , ( ובסיועה מונים הם את שמות האל ותאריו . לצורך אמירת שמותיו הרבים של האל נעזר המאמין בסיוע מנמוטכני של מחרוזת תפילה , מחרוזת המסייעת לא לאבד את חוט המחשבה בשעת אמירת תארי האל , בשל המניין המלווה את האמירה . שני סוגים של מחרוזות קיימים : האחד , מחרוזת בת תשעים ותשעה חרוזים ולה 'אימאם , ' המוביל , ולעתים משתמשים במחרוזת בת שלושים ושלושה חרוזים ;( 99 : 3 = 33 ) והסוג השני , מחרוזת בת מאד . ואחד חרוזים . מחרוזות אלו מייצגות , כנראה , מנהג אחד של אמירת מאה שמותיו של האל , מספר 'תמים' בו נמנע האומר מלהשתמש מסיבות שונות . יש הסוברים כי מנהג 7 ראה , לדוגמא , שפר , עמ' 258 ( מרכבה שלמה ה ע"ב : ( 'א'ר ישמעאל מי שהוא שונה רז זה הגדול יתפלל אחריו שמוני ברכות , ואלו הן . משביע אני מטטרון עבדו , ' וכו . ' למספר הברכות , ובעיקר להשבעה שהיא תפילה , יש להשוות את תפילתו של הכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן