א. בספרות ההיכלות

א . בספרות ההיכלות חשיבות מספר הפעמים שמלה , או שרשרת מלים מסויימת , צריכה להיאמר , מתגלה במקומות שונים בספרות ההיכלות . ( א ) 'מעשה מרכבה / שלום , עמ' —114שפר , עמ' 224 ( כ"י נ"י ( 8128 אדיר שמך בכל הארץ , בשמים כוננת כסאך , מושבך שמת בגובהי מרומים , ... האופנים וחיות הקדש ואופני הדר ושרפי להבה וגלגלי מרכבה בקול רעש גדול ורעם אומרים הזכרה בשם טוטרוסי' ידוד מאה ושנים עשר פעמים ( ביתר כ"י : מאה וי'א ( ' נמצא ששם ה' בספרות ההיכלות מוזכר במנין מדוקדק של מאה ושתים עשרה פעם , שלא כדעת חכמי התלמוד שאסרו להרבות בשבחו של ה , ' כלומר , שאסור להרבות באמירת 3 2 שמות ה' ותאריו . אף אם לא נאמר טעם למספר הפעמים : , 112 או : מה היה קורה לו היה שם ה' מוזכר במספר פעמים שונה , ברור כי חשוב היה המנין . מכל מקום , קץ קצוב נתגלה למספר הפעמים שמזכירים המלאכים את שם ה . ' ( ב ) 'היכלות רבתי' טז , ד—ה —שפר , עמ' 88 ( כ"י אוקספורד *( 1531 ? לאחר כינוסם של התנאים רבן שמעון בן גמליאל , ר' אליעזר הגדול , ר' אלעזר בן דמה ואחרים , מסופר על ר' נחוניה בן הקנה שהיה 'יושב ומסדר לפניהם את כל דברי מרכבה — ירידה ועליה . '...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן