ג. סיכום

ג . סיכום לא מעט נוסחאות נתקיימו בפיהם של המתפללים כשהם באו לציין את קדושת ה' וקדושת שמו . מנוסח התפילה השגור נותרה , כביכול , ברכה אחת בלבד , אך למעשה נותרו שתים '-. האל הקדוש' ו'המקדש את שמו ברבים , ' שתי חתימות המייצגות את שני צדיו של רעיון קדושת השם . אחת זכתה להיכלל בתפילת העמידה , בעוד האחרת נתעלמה ונאלמה . ברם , לא רק שתי ברכות אלו נתברכו , כי אם גם ברכות נוספות השונות זו מזו בצורה ובתוכן , גם אם שוות הן ברעיון . המגוון הרב של הופעות הברכה ונוסחיה , אפשר שמלמד הוא על תפוצתה הרבה , ואפשר שאין בכך כל ראיה . לכשנסכם את צורות הברכה שהובאו עד כה הרי שברכת קדושת השם מופיעה באופנים הבאים : ( א ) כברכה קצרה ובודדה . ( ב ) כברכה אחת מתוך שתים . ( ג ) כברכה אחת מתוך שלוש . ( ד ) כברכה אחת מתוך שבע במוסף . ( ה ) כברכה אחת מתוך תשע עשרה ברכות . 27 עוד על ברכה זו , ראה 28 Festschrift fiir Gcorg Molin .. ., Graz 1983 , pp . 427 — 437 M . Weinfeld , The Heavenly Praise in Unison ' , Meqor Hajjim , : השווה : 'מקדש השבת , ' 'מקדש ישראל והזמנים , ' 'מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין , ' ועוד . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן