ב. הנוסחאות השונות

ב . הנוסחאות השונות ( א ) בתפילת העמידה לכאורה , ברכת קדושת השם מצויה אך ורק בתפילת העמידה , אולם אם נבוא לבחון עניין זה ביתר קפידה , אזי תתגלה העובדה שברכת קדושת ה' קיימת במקומות נוספים בתפילה . ובכן , ראשית ראוי לעיין בשורשה , כביכול , של הברכה—תפילת העמידה . חתימת הברכה בכל הנוסחאות היא שווה י 'ברוך אתה ה' האל הקדוש , ' וכן היא חתימת הברכה בכל התפילות . שונה חתימה זו בכך שאין בה פועל בבינוני כיתר חתימות הברכה — גואל , מחיה—ולא זו בלבד אלא שנחתמת היא ב'אל . ' צורת חתימה זו אסרו חכמים בפירוש , בנוסח התפילה של בני ארץ ישראל ( ש' אסף , 'מסדר התפילה בארץ ישראל , ' י' בער ואחרים [ עורכים , [ ספר דינבורג , ירושלים תש"ט , עמ' , ( 130—116 בתפילת העמידה ו 'הושיענו למען שמד ברוך אתה ה' אוהב המשפט . ' לעומת זאת , בברכת ההודאה : 'בא"ה הטוב לד להודות , ' ולא כנוסח המקובל 'הטוב שמך . ' ספרות על ברכת קדושת השם רשומה אצל : אלבוגן , עמ' 35 והנסמן שם r א' מירסקי , 'ברכת קדושת השם והמקרא "ויגבה ה "' ( ישעיה ה , טז , ' ( תרביץ , לח ( תשכ"ט ; 300—297 , ( גולד שמידט , מחזור — ראש השנה , מבוא , עמ' כ הע' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן