א. הרעיון

א . הרעיון ברכת קדושת השם היא הברכה השלישית בתפילת העמידה , והיא מופיעה לראשונה במשנה בראש השנה ד , ה ( ספרא אמור מהדורת וייס קא ע"ד , ( בה נחלקים התנאים על סדר הברכות בתפילת מוסף של ראש השנה . לשמה של הברכה שתי הוראות : ( א ) קדושתו של אלוהי ישראל ; ( ב ) קדושת שמו . כדי לבחון ענייניה של ברכה זו , נעיין במקומות הופעותיה השונות , ויתכן שבכד יפתח פתח נוסף להבנת התהוותה של תפילת שמונה עשרה . רעיון הזכרת שמו של ה' בתפילה מצוי כבר בתנ"ך . כך , לדוגמא , מוזכר הילול שם ה' כמה פעמים בספר תחלים , ובצורות שונות . בתהלים קמט , ג כתוב : 'יהללו שמו במחול , ' ומעין זה בתהלים קמח , יג : 'יהללו את שם ה' כי נשגב שמו לבדר . כלומר , עבור משורר תהלים נחשב הילול שם ה' לחלק מן התפילה . יתר על דוגמאות אלו הם הפסוקים הבאים . בתהלים ( קיג , א , ( קלה , א—ו : 'הללו את שם ה' הללו עבדי ה' ... זמרו לשמו כי נעים כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ בימים ובכל תהמות . ' הרי כאן הילול שם ה' הקרוב להזכרת מעשיו —גבורות ה . ' ביתר בהירות מופיע צימוד זה של שם ה' עם גבורותיו בתהלים סו , ב : 'זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו , אמרו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן