ה. הערכה ומסקנות

ה . הערכה ומסקנות בבואנו לדון במשמעותן של התפילות הרבות המובאות לעיל יש לחלק את הדיון לשנים : תחילה יידונו התפילות בהקשרן הליטורגי , ולאחר מכן בהקשרן לספרות ההיכלות . ( א ) רעיון הזכרת גבורות ה' —עניין עתיק הוא , וכבר בתהלים כא , יד נאמר 'נשירה ונזמרה גבורתך , ' ושם קמה , יא 'כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו . ' כך גם אומר מחבר מלחמת בני אור בבני חושך 6 , xiv מהד' ידין עמ' : 340 'ולפתוח פה לנאלמים לרנן בגבור [ ותיו וידים ] רפות ללמד מלחמה . ' שיבוח ה' על גבורותיו הצטרף עם עניינים נוספים כפי שניתן לראות מהיצמדות 'גבורות' ל'קדושת ה" הידוע מן המקרא , כגון מה שאמר ירמיהו ( שם י , ו ) 'גדול שמך בגבורה , ' אף כי הזכרת גבורת ה' בדרך כלל ענין לעצמו הוא . התלכדות רעיונות אלו ניכרת גם בספרות קומראן . משורר ההודיות רואה את תפקידו , בין היתר ( הודיות ו , 30 מהד' ליכט עמי , ( 63 'להודיע כבודכה ולספר נפלאותיכה בכול מעשי אמתכה ... ולהלל שמך בפי כול וידעוד לפי שכלם , ' הרי כאן פלא—מעין גבורה , 01 שם ודעת בדומה לסדר הברכות בתפילה . כיוצא בזה אומר שם המשורר — 7 , xvin ) עמ' ] ' ( 215 לעשות נפלאות ] בימין...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן