ג. ברכת 'אבות' — הרעיון ונוסחאות הברכה

ג . ברכת 'אבות' — הרעיון ונוסחאות הברכה שלוש הברכות הפותחות את תפילת שמונה עשרה 'אבות גבורות וקדושת ה" ידועות החל ממשנת ראש השנה ד , ה = ) ספרא אמור יא על ויק' כג , כד , מהדורת וייס קא ע"ד , ( וכבר בתלמוד נתפשו כמבוא לתפילת שמונה עשרה . ברם , כאן ברצוני להראות תחילה כי ברכת ' אבות' הפותחת , היא בלבד ברכה המתפקדת כמבוא , ולא שלוש הברכות . קודם שיתברר העניין , יש להעיר כי תופעה מעין זו מצויה בסוף תפילת שמונה עשרה , היינו : אף על פי ששלוש הברכות האחרונות נתפשו כ'סיום / הרי שבחינה מדוקדקת בהן תגלה שעל דרך האמת רק ברכת השלום הינד . 'חתימה' לתפילה , ולא שלוש הברכות . גם אם שתי הדיעות ידועות מן התלמוד . לכך יש להוסיף כי כשבוחנים אנו את סיום התפילה הרי רואים בה כמה חתימות : שלוש הברכות האחרונות , הברכה האחרונה , פסוק מתהלים , תפילת מר ? בריר . דרבינא , ואחרון אחרון 'יהי רצון , ' מבלי לדון כאן בפסיעות אחורנית . מעין זה יש לראות בראשית התפילה אשר לה כמה פתיחות שונות מבלי שנדון בתנועות הרגלים . 'כי שם ה" יכו / 'ה' שפתי' וכר , ברכה ראשונה ושלוש ברכות ראשונות . ואולם , הקבלה זו מסוף התפילה לראשיתה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן