ב. התהוות תפילת שמונה עשרה

ב . התהוות תפילת שמונה עשרה מאז ראשית חכמת ישראל נתנו החוקרים את דעתם לבעיית התהוות תפילת שמונה עשרה , ולפי שעה ניתן לומר כי רחוקים אנו מפתרון סופי המניח את הדעת בבעיה זו . הכל מסכימים כי תפילת שמונה עשרה הינה לקט , מיזוג וצירוף של ברכות הרבה וסדרי תפילה אחדים , 4 ולא נחלקו אלא על שיטות המחקר ועל פרטי המסקנות . לפני כעשרים שנה דן בבעיה זו א' מירסקי , ויצא כנגד חסידי השיטה ההיסטורית , תוך שהוא מסיק שתפילה זו נסדרה 5 בעקבות תחלים קג . עיקר הקושי הנובע מטענה זו נעוץ בכך כי קיים פער ניכר בזמן , בתוכן ובצורה בין התפילה לתהלים , ואיני מוצא מקום להקבלה זו אלא אם מנסים אנו לראות במזמורי תהלים את הרעיונות ההיוליים שעמדו לנגד המתפללים ומנסחי התפילות בעומדם להתפלל . כלומר : אפשר שספר תהלים שימש דוגמה למתפללים כיצד לאחות ברכות ותפילות שונות , אך מן המזמורים ועד לתפילה במטבעות ברכה שתיקנו חכמים בתפילה —עדיין רחוקה הדרך . והנה , בערך באותו זמן שכתב מירסקי את מקורו , או קצת לפניו , שקוד היה י' היינימן ז"ל על עבודת הדוקטורט שלו אשר יצאה מאוחר יותר בצורה מעובדת בשם 'התפילה בתקופת התנאים והאמוראים — טיב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן