א. התרומה האפשרית של 'מעשה מרכבה' לחקר התפילה

א . התרומה האפשרית של 'מעשה מרכבה' לחקר התפילה שונה הוא 'מעשה מרכבה' מיתר ספרות ההיכלות בריבויין הגדול יחסית של הברכות והתפילות 1 המובאות בו . קרוב לשלושים מטבעות ברכה מצויות בחבור קטן זה , וכאן נעסוק בחלקן בלבד . עם זאת , ברצוני להעיר על עניינים נוספים הכלולים ב'מעשה מרכבה' לתועלתם של העוסקים בתפילה . כבר העירו על 'עלינו לשבח' המנוסח בחבור זה בגוף יחיד 'עלי לשבח , ' ואולם , יש עוד להעיר שגם אם ראו את 'מלכויות' ב'מעשה מרכבה , ' הנה לא שמו לב לכד , לבד מא' אלטמן אשר פרסם לראשונה קטעים מ'מעשה מרכבה , ' כי החבור כולל 2 גם קטע דמוי 'זכרונות' בעמוד שלפני כן . כך גם מופיעה בחבור ברכה בנוסח בלתי ידוע שהינה נוסח שונה ל'יוצר האדם , ' וקטע אותו ניתן לזהות כמקור ממנו עיבד הפייטן של ' אל אדון' את חלקו האחרון של פיוטו . על כד ניתן להוסיף עניינים אחרים , בתעניות , טבילות , השבעות ועוד , ומקווה אני שיבואו החוקרים וידונו בהם . 1 סיכום המחקר על חיבור זה , ראה ; pp . 181 ff . I . Gruenwald , Apocalyptic and Merkavah Mysticism , : אשר לפירוש שם החיבור , וחכמי ימי הביניים שהכירוהו , ראה : ורטהיימר , א , ע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן