פרק חמישי 'מעשה מרכבה' — מקור להבנת התהוות תפילת שמונה עשרה

פרק חמישי ' מעשה מרכבה' — מקור להבנת התהוות תפילת שמונה עשרה  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן