ב. 'מעשה מרכבה' כמקור ל(חלק מ) 'אל אדון על כל המעשים'

ב . 'מעשה מרכבה' כמקור ל ( חלק מ ' ( אל אדון על כל המעשים' בשל הדמיון הרב שבין תיאור שירת המלאכים בברכת היוצרות של שחרית בכלל , ובפיוט ' אל אדון' בפרט , לבין תיאורי המנונות המלאכים בספרות ההיכלות , כבר ניסו פרשני תפילה קדומים לתלות את מקורות 'אל אדון' בספרות ההיכלות — ובקושי עלה הדבר בידם . אמנם , נמצאו עניינים קרובים לתפילה בספרות ההיכלות , וברור שללא ידיעת ספרות ההיכלות , נמצאת לקויה הבנתם של קטעים שונים ביוצר שחרית של שבת וסמוך לו . ברם , חסרונם של ספרי ההיכלות בדפוס , ואי העיסוק בהם , הקשו על הכרת המקורות ל'אל אדון . ' אכן , כבר ר' יהודה בר' יקר בפירושו ל'אל אדון' ציין כי הצרוף 'ברוך ומבורך' מופיע בספר יצירה א , ט , וכי התואר 'אדון על כל המעשים , ' מצוי בדברי חכמים * , אך לא ציין מקורות נוספים מספרות ההיכלות לתואר זה , ולמלים אחרות בפיוט . א' אלטמן פרסם לראשונה את 'מעשה מרכבה' בשנת תש"ו , ואף העיר על כמה צרופי 26 לשון זהים או קרובים בין הקטעים שפרסם לבין הפיוט 'אל אדון . ' אלטמן לא ליבן את 21 ראה : סידור רבנו שלמה ( מיוחס לרבנו שלמה ב"ר שמשון מגרמייזא , ( מהדורת ר"מ הרשלר , ירושלים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן