א. ברכות ופיוטים בלתי ידועים

א . ברכות ופיוטים בלתי ידועים לאחר הברכה הנחתמת במלים 'עושה שלום ובורא את הכל , ' מובאות מלים העושות רושם שהן שרידי פיוט כלומר , המלים כאן ממשיכות את הרעיון המובא לפני כן ב'נשמת כל חי תברך את שמך , ' אלא שכאן היתה מחרוזת של מלות 'הכל' הנראות כאנאפורה , ול'הכל' הוסיפו המתפללים מלת שבח בהטיית עם כינוי הגוף 1 'הכל ... ד , ' כך שנוצר חרוז פשוט . המלים 'והכל יאמרו אין קדוש כה , " הינן רמז ברור לקדושה המתקרבת ובאה מיד בהמשך , כשהמלים לאחר מכן : 'הכל ירוממוך סלה יוצר הכל , ' הן סיום הפיוט . אפשר שהפיוט נפתח במלים כגון ' הכל ירוממוך והכל יעריצוך , ' כך שנוצר סיום מעגלי , היינו חזרה לפתיחה , תוך הוספת 'סלה' לסיום ( מתוך מגמת ארכאיזאציה הניכרת אף ממקומות נוספים בתפילה , ( ותקבולת כיאסטית . אף שלפי שעה לא נמצא פיוט זה בפני עצמו , הרי שפיוטים כיוצא בו מצויים בספרות ההיכלות , וגם הרעיון המובע בו ידוע משם . והנה , דומה כי כדי להבין את המשך התפילה יש לעיין בספר הכשפים 'חרבא דמשה' 2 שהוציא לאור מ' גםטר בו כתוב בעמי וו כך : יומיום הראשון שאתה פורש —טבול , ושוב אי אתה צריה והתפלל ג"פ = ) ג' פעמים ) ביום...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן