פרק רביעי ברכות ופיוטים ביוצר שחרית של שבת

פרק רביעי ברכות ופיוטים ביוצר שחרית של שבת תפילת יוצר שחרית של שבת נחלקת מבחינה עניינית לכמה נושאים : ( א ) הברכה ה'ארוכה' כשהיא לעצמה , וכחלק מקובץ הברכות הסמור לקריאת שמע ; ( ב ) הקרושה ; ( ג ) קטעי המבוא וההכנה לקדושה המצויים בין הברכה הפותחת את התפילה לבין הקדושה . כאן ייערך דיון בחלק השלישי בלבד : בקטעי המבוא לקדושה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן