ד. זמן חיבורה של תפילת 'נשמת'

ד . זמן חיבורה של תפילת 'נשמת' בימי הביניים נפוצה דעה כי תפילת 'נשמת' נתחברה על ידי שמעון כיפא הוא פטרוס השליח— דעה שהיא בגדר בדייה . 54 במחזור ויטרי ( עמ' ( 282 נאמר על דעה זו י וחס ושלום שלא תהיה זאת בישראל . וכל האומר דבר זה—כשיבנה בית המקדש יביא חטאת שמנה . כמו כן לא סבירים הם הנסיונות המודרניים לחלק את 'נשמת' חלוקה כרונולוגית לשלושה חלקים , כדלהלן : החלק הראשון הינו מתקופת המשנה , השני מן האמוראים והשלישי מן הסבוראים . השערה זו יוצאת דחויה הן מפני חלוקת התפילה כאן מחדש למספר קטעים הגדול בהרבה משלוש , הן מפני שנדונו ונתפרשו כאן מקורות התפילה מחדש , ובפרט אלו מספרות ההיכלות , והן מפני שאין לקבל את ההנחה הסמויה הניצבת מאחורי 56 ההשערה , לפיה כל הקודמ בטקסט קודם אף בזמן . היכולת להפריד ולבודד קטעים באופן פילולוגי , באמצעות מקבילות ומקורות , אינה מאפשרת למצוא את התפילה ה'מקורית , ' שכן זו לא היתה קיימת מעולם . לפיכך , למרות החלוקה ל'מקורות' לא ניתן לומר אלא שתפילת 'נשמת' נתחברה במשך דורות הרבה , ולא על ידי מתפלל אחד , וממילא גם אי אפשר לעסוק ב'תקופת' חיבורה של התפילה . כל כולה של תפילה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן