פרק שלישי מקורות ומקבילות ל'נשמת כל חי'

פרק שלישי מקורות ומקבילות ל'נשמת כל חי' ' נשמת כל חי' הנאמרת בין שירת הים ל'ישתבח' בשבת , הינד . אחת התפילות המרשימות 1 ביותר בסידור , ורבות נכתב עליה . ניתן לסכם את תוכנה כתפילה המתארת את הילול שם ה' בפי כל הבריאה , אף כי קיימים בה כמה נושאי משנה , שלא כרוב התפילות הידועות מחכמים , תפילות שאך לעתים נזקקות ללשון המקרא , הרי שחלק ניכר מפסוקי 'נשמת' שעון על המקרא בדרך עיבוד , ומשווה לתפילה זו אופי מליצי ונשגב . ייחודה של התפילה בין תפילות הקבע , אורכה ואופייה ההימנוני והרטורי , מעלה אותה לא רק במעלות התפילה כי אם גם במעלות המחקר , לאמור : קושי מיוחד טמון בחקירת 'נשמת , ' ושיטות מחקר שונות צריכות לבוא יחדיו ולגלות מסתריה של תפילה זו . דומה כי בשל כך גם לא ניתן יהיה להסיק מסקנה חד משמעית אודות תפילה זו , ולפיכך לא יהיו הדברים המובאים כאן אלא השערה . כדי לעמוד על טיבה של תפילה זו ניתן לבוחני . בשתי שיטות עיקריות : ( א ) בדיקת מקבילותיה השונות בתנ"ך , בתפילה , בתלמוד ובספרות ההיכלות . ( ב ) חלוקתה לקטעים . תפילת 'נשמת' ניתנת לחלוקה פנימית מכוח שיקולים שונים : הבדלים תוכניים וצורניים , מקבילו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן