סיכום

הרי , אם כן , נחשב ביטוי זה 'כי שמך בך ובך שמך' לביטוי חביב עד כדי כך שהועתק ממקורו אל תפילות נוספות . ראוי עוד להשוות טור זה עם קטע מתוך 'ונתנה תוקף' שם נאמר 'שמך נאה לד ואתה נאה לשמך , ' ועניין שם הי מצויץ שם פעמים נוספות . מכאן לקשר נוסף בין 'ונתנה תוקף' לספרות ההיכלות , וראה לעיל פיוט ט . לפיוט הנדון כאן השווה גם הסליחה 'אל רחום שמך , אל חנון שמך , בנו נקרא שמך , ה' עשה למען שמך / « 6 ( דוידזון , א . ( 4019 צירוף שתי האפיפורות 'שמך' ו'אתה , ' מזכיר , כמובן , אותן מלים הבאות כאנאפורות בפיוט שהובא לעיל ודוגמתו שבתפילה 'אתה קדוש ושמך קדוש , ' כלומר שימוש באותן מלים מקשטות ויצירה בעלת רעיון זהה בתוכן ובביצוע . ברם , התארים לה' שם , למרות ריבויים אינם דומים לאלו שכאן . לעומת זאת , הדוגמה הקרובה לנדון כאן היא ברכת קדושת היום בתפילת מנחה של שבת הנפתחת 'אתה אחד ושמך אחד , ' מעין האמור כאן ' יחיד אתה ויחיד שמך . ' סיכום אם באים אנו לסכם את שעולה מקבוץ זה של שירות ותשבחות שנלקטו מספרות ההיכלות וממעתיקיה , הרי שעלינו להוציא , תחילה , כללים מן הפרטים , ורק אז לעיין ביחסם של פיוטים אלו ליתר הפי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן