הקדמה

הקדמ ה דורות הרבה עמדה דעתו של ר' אברהם אבן עזרא כנגד הפייטנים — ויכלה להם , עד שקמו אנשי חכמת ישראל ופתחו בחקר שירת הקודש , והחלו להפך בזכותם של הפייטנים תוך 1 שהם מהפכים בכתבי יד ומפרסמים פייטנים נשכחים . החוקרים הראשונים של הפיוטים הקדומים , תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם , לא ניסו לחפש פיוטים בספרות ההיכלות הואיל ובשעתם היתד . ספרות הקבלה מוקצה מחמת מחקר . ממילא השקיעו את יגיעתם בדברי שיר ופיוטים שבכתבי יד מעולם התפילה , ולא ביצירתם הספרותית של יורדי המרכבה . דבר זה אומר דרשני . ידוע כי יורדי המרכבה הפליגו בתיאור המחזות השמימיים , ובהם גם שירי המלאכים וצבא מרום , שבחם וזמרם , וחזקה על מי שבקי בשירות של מעלה שיודע הוא גם פרק שירה של מטה . הלא התבקש לפיכך , ההיקש המשווה בין השירות היונקות מעולם חשיבה דומה : הקדושה וספרות ההיכלות . גדולה מזו , כבר מזמן זוהו כמה פיוטים בסידור , כמו : 'האדרת והאמונה , ' ו'אין כאלהינר , כיצירות שהגיעו לתפילה מספרות ההיכלות ; ומאליה התבקשה המחשבה שמא ספרות זו מכילה פיוטים והמגונות בנוסף על אלו הידועים . אך למעשה כמעט שלא עמדו חוקרי הפיוט המובהקים על פיוטים המו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן