יהי רצון מל6ניף ה' אלוהנו ואלוהי אבותינו שתהא השגה הזאת הגאה עלינו ועל »ל עמר בית ישראל