שאל משה למטטרון: (אמר ליה) מה הם אלו החלונות ?אמר לו: אלו החלונות