ג. אלו פיוטים הגיעו מספרות ההיכלות לתפילה?

ג . אלו פיוטים הגיעו מספרות ההיכלות לתפילה ? באומרי פיוט , כוונתי כאן לתבנית ספרותית מסויימת החוזרת על עצמה כמה פעמים , ומתכוונת להביע במלים נאות , שחלקן אינו בשימוש יום יומי , את שניתן לומר בדרך כלל בלשון קצרה יותר . ובכן , ראש לכל הפיוטים והתפילות אשר יש להן קשר לענייננו הן הקדושות ! קדושת יוצר וקדושת העמידה . אמנם , אין מדובר כאן בפיוט , שכן קשה למצוא בקדושה פיוט של ממש , אף כי ניתן למצוא כמה יסודות פיוטיים בתפילות אלו . עם זאת , הרי עיקר נושאי הקדושה , כשירת המלאכים השמימית , תואם את הנושאים הרווחים בספרות ההיכלות , מה גם שכמעט אין הם ידועים ממקורות אחרים במסורת היהודית . ברם , זיקה אמיצה זו שבין ספרות ההיכלות לקדושה ראויה לדיון בנפרד , הן בשל אלפיה המיוחד , והן בגין הקשיים הכרוכים בחקר הנושא . לפיכך לא יידונו כאן אלא הפיוטים אשר הגיעו מספרות ההיכלות לסידורים הראשונים ולתפילות הקבע . מכלל ששת הפיוטים שיוזכרו להלן , שלושה ודאי מוכרים היטב , ואפשר שאף האחרים אינם זרים לחלוטין . אם כן , הפיוטים הבאים לקמן מובאים , לפי המקובל , בראשי הטורים של הפיוט והם : ( 1 ) 'האדרת והאמונה לחי העול...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן