ב. מדוע אין היא ידועה, וכיצד ניתן להכירה?

ב . מדוע אין היא ידועה , וכיצד ניתן להכירה ? כמה סיבות חברו יחדיו וגרמו לכך שספרות זו תהא לא ידועה : הביטול , הזלזול וההשקפה הפילוסופית . ראשון למבטליה היה רב סעדיה גאון . כמי שהכניס את תורת ישראל למערכת החשיבה הפילוסופית , נתקל רס"ג בקשיים מבית ומחוץ . ספר 'שעור קומה' המתאר את אלוהי ישראל בצורה גשמית ( אנתרופומורפית , ( לא יכול היה להיראות כשר בעיניו , מה גם שהקראים , אויבי רס"ג ומתפלמסי היהדות הרבנית הקניטו את חכמינו ז"ל בדבר ספר 2 זה , ואף עניינים נוספים מספרות זו . רס"ג לא פסל את ספרות ההיכלות באופן ישיר , אד דומה כי די היה שגאון ישראל ידוע זה יאמר כי 'ואולי איש אחר אמרם על שמו , ' 3 לאמור , זו יצירה שאפשר והיא מזוייפת —כדי שסתם אדם בן תורה לא יעיין בה . ספק אם יכול היה רס"ג לומר בפירוש שספרות זו מזוייפת היא . אין לשכוח שעיקר ויכוחו עם הקראים היה על אמיתות תורה שבעל פה , ולו היה טוען שחלק מתורה זו נאמן ואמיתי , ואילו האחר הינו מזוייף , כלום לא היו אומרים מתנגדיו שאין לחלק בין הדברים 1 מכל מקום , נמצא כי נקיים התנאים מאשמת הקראים אודות יחוס שעור קומה לה / ובד בבד נמצאה ספרות זו יתומ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן