פרק ראשון פיוטי ספרות ההיכלות בתפילות ישראל

פרק ראשון פיוטי ספרות ההיכלות בתפילות ישראל איתרע מזלה של ספרות הד \ כלות שאין דורש ואין מבקש לה , ובשל כך נעלמה מתודעתם הרוחנית של רבים וטובים . עד כדי כך יצאה ספרות זו מחוג עולמם של הלומדים , שאפילו משקם בימינו חכם לציין את מקורות התפילה על מנת שיהא המתפלל בקי גם במקורותיה , אזי אין הוא מזכיר ספרות זו כלל . כאילו אינה קיימת . תופעה זו אומרת דרשני . כיצד זה אומרים אנו תפילות , מבלי שנדע מי חיברן ומה מקורן , ובמיוחד כאשר שאלה זו , לפחות במקרה דנן , עשויה להתברר על נקלה . ברם , עד שתתברר תופעה זו , ראוי להבהיר שאלות אחרות הקודמות לה , ולפיכך יובהרו כאן העניינים הבאים : ( א ) מהי ספרות ההיכלות י ( ב ) מדוע אין היא ידועה , וכיצד ניתן להכירה ? ( ג ) אלו פיוטים הגיעו ממנה אל סידורי התפילה ותפילות הקבע ?  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן