מבוא

מבוא סיבות רבות ושונות גרמו לכך שחוקרי התפילה המובהקים הדירו עיניהם מספרות ההיכלות , ואיני יכול לפורטם כי רבים הם . אמנם , י' אלבוגן הקדיש כמה עמודים בספרו להשפעת תורת הסוד על התפילה , אך באותם דפים לא ניכרת אותה ראייה רחבה המשתקפת מחלקיו האחרים של ספרו החשוב . כיוצא בו , ואף פחות הימנו , מצוי בספרו של י' היינימן על התפילה בתקופת התלמוד . למרות פריצת הדרך הגדולה הכלולה , בגלוי ובמרומז , במחקריו של היינימן , לא חדרו הקבלה בכלל , וספרות ההיכלות בפרט , לתוך ספרו ועולמו העיוני . קרוב לוודאי שאת הסיבה לכך יש לתלות בעובדה שהיינימן התייחס לתפילה בתקופתה המעצבת —זמן התנאים והאמוראים , אשר להם , על פי הסברה המקובלת , לא היה עסק בנסתרות , וכיוון שה'קבלה' היא מאוחרת , לפי גישה זו , ממילא אין מקום ללומדי התלמוד של אותה תקופה ולחוקרים אותה , לעסוק בענייני סוד . דומה כי כך גם יש לראות את התייחסותו של היינימן לזיקת 'עלינו לשבח' לספרות ההיכלות , המצטמצמת בהערת שוליים בלבד . (!) מחקריו של ג' שלום האירו באור יקרות את ספרות ההיכלות , ושינו את דעת הבריות ביחס לטיבה של ספרות זה . אמנם , את עיקר כוחו לא השק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן