בפתח הספר

בפתח הספר עניינו של ספר זה הוא יחסי הגומלין בין התפילה לבין ספרות ההיכלות , והאופי הספרותי של הקטעים הפיוטיים והתפילות הכלולים בספרות זו . מטבע הדברים , הספר מופנה למתעניינים בשלושה תחומים אלו —ספרות ההיכלות , התפילה היהודית והפיוט הקדוםכל תחום ותרומתו המיוחדת אתו . לעוסקים בספרות ההיכלות יסייע הספר בשני תחומים : ( א ) המקבילות לספרות ההיכלות בסידור התפילה ; ( ב ) חתימת זמנה של ספרות ההיכלות —תקופת המשנה והתלמוד . נקודת ההיבט על ספרות ההיכלות כאן אינה זו של המחקר הפילולוגי , או התיאו לוגי פנומנולוגי , כי אם זו של האדם המתפלל , ושל החוקר המנסה להבין את התפילות שהכיר מהמסורת . ניכר חסרונו של ספר מחקרי בעברית המוקדש לבחינת ספרות ההיכלות , ומקווה אני שספרי ימלא חסר זה , לפחות באופן חלקי . עבור המעיינים בתפ י ל ה , מספק הספר מקורות רבים לסידור התפילה הבאים מספרות ההיכלות . כתוצאה מכך מתבררים כמה תהליכים אשר עיצבו את התפילה : בברכות , בפיוטים ובנוסחים . תשומת לב מיוחדת מוקדשת לבחינת הסידור כיצירה ספרותית , תוך בחינת צורות ותכנים בתפילה , ודרכי העיבוד הספרותי לו זכו חלק מהתפילות . דומני כי ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן