מפתח אישים

מפתח אישים אבא מארי מלוניל 256 255 254 253 252 250 249 אבו אלקאסם אבן אדריס 294 292 אבו ג'עפר אבן סבאק 302 202 אבולעפיה ע"ע אברהם אבולעפיה , טודרוס אבולעפיה , יוסף בן טודרוס אבולעפיה , מאיר הלוי אבולעפיה אבן באג'ה 296 295 124 58 אבן גבירול ע"ע שלמה אבן גבירול אבן דאוד ע"ע אברהם אבן דאור אבן לטיף ע"ע יצחק אבן לטיף אבן מאיור ע"ע שם טוב אבן מאיור אבן מתקה ע"ע יהודה בן שלמה אבן מתקה אבן סינא 318 214213211 209 168 167 157-153 152 86 85 64 58 17 אבן עבאס ע"ע יהודה בן שמואל אכן עבאס אבן עזרא ע"ע אברהם אבן עזרא אבן עקנין ע"ע יוסף בן יהודה אבן עקנין אבן צרצה ע"ע שמואל אבן צרצה אבן רשד 274 265 254 214 211 202 196 179-174 157-153 152 150118 99 96 85 13 ואילך אבן שמואל ( קויפמן , ( יהודה 266 221 206 134 70 13 אבן שם טוב ע"ע יוסף אבן שם טוב , שם טוב בן יוסף אבן שם טוב , שם  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן