מפתחות

מפתחות אברהם בר חייא הנשיא 43 22 אברהם פריצול 244 אוונס , ג'וזף 95 84 83 אולמן , וולטר 16 אופיר ( אופנבכר , ( נתן 261 אורבאך , שמחה בונם 193 186 אורבך , אפרים אלימלך 132 אטיין טמפייר 14 אטלס , שמואל 69 אידל , משה 247 236 137 127 109 264 איזן , רוכרט 144 49 אינג , ' וויליאם רלף 97 אלבו ע"ע יוסף אלבו אלבלג ע"ע יצחק אלבלג אלברטוס מגנוס 290 אלגזאלי 254 51 49 אלטמן , אלכסנדר 128 88 71 42 32 225 אלכסנדר מאפרודיסיאס 223 115 אלנתן בן משה קלקיש 258 אלפאכר ע"ע יהודה אלפאכר אלפאראבי 93 85 74 60 58 17 16 214 124 100 אלקונסטנטין ע"ע שלמה אלקונ סטנטין אמוניוס 97 אנטולי ע"ע יעקב אנטולי אנקורי , צבי 268 אסף , שמחה 218 אסקלפיוס 58 אפלטון 249 126 120 58 41 16 13 268 277 268  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן