ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה מקורות אבא מארי הירחי , ספר מנחת קנאות , נדפס בתוך תשובות הרשב"א , מהדורת ח"ז דימיטרובסקי , ירושלים תש"ן . אבן רשד , הביאור האמצעי למטאפיסיקה , תרגם קלונימוס בן קלונימום , כ"י פריס , — . 915 הביאור הארוך למטאפיסיקה למדא , Metaphysics , Leiden 1986 Ch . Genequand ( ed . ) , Ibn Rushd ' s ri 7 sn , המפלה , — III , London 1978 S . Van Den Bergh ( ed . ) , Averroes' Tahafut Al-Tahafut , , קצור ספר החוש והמוחש לאבן רשד , מהדורת צ' בלומברג , קמברידג' מאסם . 1954 אברהם אבן עזרא , פירוש התורה , מהדורת א' וייזר , א-ג , ירושלים תשל"ז . , — פירוש רבנו אברהם אבן עזרא על ישעיה , מהדורת מ' פרידלנדר , לונדון . 1873 אברהם פריצול , פירוש על מסכת אבות , מהדורת מ"ש כשר וי"י בלכרוביץ , ירושלים תשכ"ט . אלגזאלי , אחיא' עלום אלדין , בירות חש"ד . אלפאראבי , ארא' אהל אלמדינה אלפאצ'לה , , — Perfect State , Oxford 1985 R . Walzer ( ed . ) , Al-Farabi on the סיאסה אלמדניה ( התחלות הנמצאות , ( מהדורת צ' פיליפובסקי , ספר האסיף , לייפציג , 1849 עמ' . 64-1 בחיי בן אשר , ביאור על התורה , מהדורת ח"ד שעוועל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן