נספח המאמר בביאור ההתחלה החומרית לר' שם טוב בן יוסף אבן שם טוב

נספח המאמר בביאור ההתחלה החומרית לר' שם טוב בן יוסף אבן שם טוב תורת ההכרה של אריסטו אינה חד משמעית בשאלת היחס בין הכרת הפרטים והכללים . אולם בראשיתו של ספר הפיסיקה קבע אריסטו , כי ידיעה ממשית של הטבע שקולה לידיעת העקרונות הכלליים ( בטרמינולוגיה של ימי הביניים : ' התחלות . ( ' המונח התחלה ( פרינציפ ) משקף יסוד ראשוני , שקיומו איננו ניתן 1 להוכחה אך מאפשר הסבר מדעי לתופעות . גורמים כאלה הכרחיים להסברת השינוי , ובמיוחד התנועה , שהיא נתון בלתי אמצעי בעולמו של אריסטו . השינוי מתרחש בין ניגודים ( מסכל לחכם ; ממצב סטטי למצב של תנועת העתק , וכדומה , ( ובמיוחד ממצב של היעדר צורה מסוימת לרכישתה . לפיכך שלוש התחלות הן : ( א ) צורה ; ( ב ) היעדר ; ( ג ) חומר או מצע שבו חלים השינויים . רדוקציה של ההווים לחומריהם מובילה לחומר הראשון , שהוא ההיולי , והוא הכוחניות הטהורה . 'כי ההיולי הוא נמצא בכח ואין לו מעצמו צורה מהצורות , והוא מתנגד לשם יתעלה מצד שהוא פעל לא יתערב עמו כח כלל , ואמנם על ההוראות השונות של המונח התחלות בכתבי אריסטו ראה למשל . Aristotle ' s First Principles , Oxford 1988 T . H . Invin ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן