הבדל בין אמת פילוסופית לאמת המונית [?]

4 זו . ' ייתכן באותה מידה שדווקא המסורת האריסטוטלית היא המוצנעת מחמת דבקותו המופלגת של פלקירה בה , אף במקרים שהיא סותרת לכאורה את דת ההתגלות . מהי האמת ההיסטורית האחת והיחידה ? האומנם יש אמת כזו ? מסתבר שהאירוע ההיסטורי התרבותי הוא רב אנפץ , ואיננו ניתן לרדוקציה על פי קריטריון זה או אחר . יתר על כן : גם מיפוי תולדות הרעיונות על פי קריטריון בודד , כגון הכתיבה האזוטרית , מניב תוצאות שונות ואף סותרות . הבדל בין אמת פילוסופית לאמת המונית [?] הנחה נוספת המובלעת בפרקי החיבור הייתה , שהמסר האזוטרי שונה מהמסר האקזוטרי . היו הוגים בימי הביניים שטענו , כי אין הבדל בין האמת הפילוסופית לאמת שההמון שומע מנביאיו . אבן רשד טען , למשל , שההבדל נעוץ בכך שהפילוסופים מגיעים לאמת בדרך דמונסטרטיבית ואילו ההמון מגיע אליה בדרך של רטוריקה ; ויש חוקרים שבחרו לקבל את דבריו במלואם , ככתבם וכלשונם . אולם דומה שהמציאות מציגה את ההכללה הגורפת שבאמירות אלה כמסופקת . ייתכן שיש אמתות שההמון יכול לעמוד עליהן ממש כמו הפילוסופים ו אולם ניתן להניח שאבן רשד סבר , כי יש תפיסות שההמון איננו מסוגל כלל להבינן או שתפגענה באמונת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן