כפל של הצנעה

כפל של הצנעה החיבור שלפנינו התחקה אחר גילויים שונים של הפרשנות האזוטרית בימי הביניים . ביחס לתקופה הטרום מימונית והמימונית מציג החיבור אפשרויות קריאה חדשות בכתבי הוגים יהודיים ( במיוחד ר' יהודה הלוי והרמב"ם . ( הופעתו של ספר 'מורה הנבוכים' יצרה תופעה חדשה . חיבור זה נהפך מיד לכתב קלסי של הצנעה , והדי הכתיבה האזוטרית הגיעו למחוזות רחוקים , כפי שמעידים דברים שנכתבו במאה ה 14 בביזנטיון : ורעו חכמי ישראל מורי ואחי ורבותי כי אישים רבים נבוכו בספר מורי' המ"ב = ] הרמב"ם ] מפני עצלותם והתנשאות רוחם או מפני חלישות דעתם שלא הבינו דבריו היקרים הצפונים , ובכללם לא שתו רובם כתתם בסודותיו העמוקים המפוזרים להשיב פרקיו זה על זה ולבחון מאמריו הסתורים , כי מורינו ורבי' מ"ב פיזר טליו ורביבו בפרקיו הידועים בעד שומרי משמרת הקודש ' ... 1 ר' אלנתן בן משה קלקיש , אבן ספיר , כ"י פריס , 727 רף 3 א .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן