8 חקר הכתיבה האזוטרית - לאן?

8 חקר הכתיבה האזוטרית - לאן ! בפרק החתימה ברצוני לעמוד על מסקנות אחדות העולות מן הדיונים בספר . בעיקר אני מבקש לדון בשאלה , האם לאור ממצאי חיבור זה ניתן לחתור לקראת אמת היסטורית איךאית אחת ומוחלטת , או שמא המציאות הרעיונית מורכבת משורה של פרספקטיבות שכל אחת מהן לכידה וסגורה לעצמה . הדיון שלהלן עוסק בתרומת חקר הכתיבה האזוטרית למחקר של תולדות הרעיונות .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן