בנתיבי הפולמוס: השלב השני

בנתיבי הפולמוס : השלב השני בין הסיבות המרכזיות להתעוררות הוויכוח בשלהי המאה ה 13 ניתן למנות את הבכורה שהועידו רציונליסטים לכתבי הפילוסופיה על המקורות התורניים בדרך הלימוד של המתלמדים . צא וראה . בניגוד לשמרנים הקיצוניים של ראשית המאה , כר' שלמה מן ההר ור' יהודה אלפאכר , שדחו מכול וכול את לימוד מורה הנבוכים , השמרנים של סוף המאה , אבא מארי , הרשב"א וסיעתם , תמכו תמיכה בלתי מסויגת בלימוד המורה . שמרנים אלה ביקשו כי התורה , שנמשלה לאשת הנעורים , 81 והחכמות , שנמשלו לצרות , 'יבנו שתיהן את בית ישראל . ' מעורר המחלוקת , 82 אבא מארי , אף ראה את לימוד התורה בבחינת פרוזדור ואת החכמות כטרקלין . ואולם השמרנים תבעו את עלבונה של תורה ביחס לספרי הפילוסופיה . על קובלנתו של אבא מארי בראשית חליפת המכתבים , 'זכו ארסטו ואפלטון / 83 למלאות מספריהם כל חדר וקיטון , ' ענה הרשב"א בהסכמה נלהבת , 'שהמתמיד 84 בהם עושה אותם עקר ועוקר את תורת ה . " השמרנים זעקו אפוא על חוסר הפרופורציה בין הלימוד התורני ללימודי החכמות , כניסוחו של ר' שמעון בן יוסף , 81 ספר מנחת קנאות , נדפס בתוך תשובות הרשב"א , מהדורת ח"ז דימיטרוב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן