הרחבת היישום הפרשני

על הסוגיות שבחגיגה הכה שורשים בעולם השכלתני , ולא נחה דעתם של השכלתנים עד שפירשו את דברי ר' יהודה הלוי , המתנגד הגדול להתפלספות , ברוח עקרונות אלה . ודוק : היו באותו דור הוגים שפירשו את הכשל של בן זומא בהשגה לקויה , כמו ר' יוסף אלבו . אלבו השתמש במשל הצפייה במקור אור 52 בעל עצמה חזקה המזיקה לעין הצופה כדי להסביר את מפלתו של בן זומא . ואולם היישום הפרשני של דרכי הלמידה המימוניות על ספר הכוזרי הוא בגדר שלב חדש בהתפתחות הרציונליסטית של שלהי ימי הביניים . נקל להבין , שכללי הלמידה היו בעלי השפעה מכרעת ; על העמקת המשמעות הפרשנית שלהם נעמוד בסעיף הבא . הרחבת היישום הפרשני במהלך המאות ה 13 וה 14 אימצו הרציונליסטים את גישותיו החינוכיות של הרמב"ם תוך כדי הרחבת הגבולות הפרשניים האלגוריים לכתובים ולאגדות החכמים במגוון סוגיות ועניינים . הוגים לא מעטים שקדו על התנאים ללימוד חכמת הטבע וחכמת האלוהות ועל אופי הלמידה הנדרשת לרכישתן , והתאמצו להפיקם מן הכתובים בטכניקות שונות . למשל , ר' לוי בן אברהם פירש באריכות את דברי חז"ל בדבר הנחת המיטה בין צפון לדרום ( בבלי ברכות ה ע"ב , ( כשהוא מכוננם על המישור ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן