7 גישות פדגוגיות לסוגיות אזוטריות: לימוד חכמת האלוהות

7 גישות פדגוגיות לסוגיות אזוטריות : לימוד חכמת האלוהות בפרקים הקודמים התמקדנו בעיקר בכתיבה אזוטרית שנועדה להסתיר תפיסות לא מקובלות , בין שמרניות ובין רדיקליות . טכניקות ההסתרה נועדו לטשטש את המובן האותנטי של דברי המחבר ולהעלימו מקורא רגיל , שאיננו בן החבורה האליטיסטית שלמענה נכתב החיבור . במקביל נכתבו חיבורים שבהם הייתה לסדר הדיון משמעות נסתרת , הן מבחינה עניינית פילוסופית והן מבחינה פדגוגית . לפיכך בצדה של הכתיבה המצפינה התפתחו גישות פדגוגיות שמטרתן הקניית גישה לסוגיות המיועדות ליחידים מבינים בלבד . דרך הלימוד של סוגיות כאלה — כדוגמת 'מעשה בראשית' ו'מעשה מרכבה' — הסגורה ומסוגרת בפני ההמון , תובעת תשומת לב מיוחדת . הכנת המתלמד ללימוד הסוגיות האזוטריות העסיקה ביותר את רעתם של השכלתנים בימי הביניים . הוגים רציונליסטים לא מעטים נדרשו לסוגיית החינוך וההתלמדות . משנה חינוכית מפורטת אנו מוצאים , דרך משל , ביצירתו הפרשנית של ר' יוסף אבן 1 עקנץ . סדר עקיב של ספרי לימוד המותאמים לשלבים השונים של ההתלמדות 2 מוצג בחיבור של ר' יהודה אבן עבאס . דיון מעמיק בשאלת מקצועות הלימוד 1 ראה י' דנה ' , משנתו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן