פרקי המרכבה כמפתח אזוטרי

39 הדומיננטיות של הדיון — כדי למנוע עימות גלוי עם השכלתנים . גישה כזו הולמת את דמותו ההיסטורית של אלבו כדרשן וכנציגה של הקהילה היהודית . 41 כדרשן ביקש מן הסתם להימנע מעימות עם פלח הגון מקהל המאזינים , ולפיכך חמק מהכרעות ברורות בסוגיות בעייתיות . כנציג של הקהילה ביקש להיות גם בא כוחם של השכלתנים ; ועדיין לא עסקנו בשיקולים של הוויכוח האנטי נוצרי , למשל , שהטיעונים השכלתניים תפסו בו מקום מרכזי . תורת התארים היא דוגמה אחת לסוגיה אזוטרית בכתביו של אלבו , אך היא איננה היחידה . אלבו התאמץ ללכת בדרכו של הרמב"ם בסוגיות רבות בספר העקרים , ובחלק גדול מתוכן השאיר את הקורא הרגיל מאחורי מסך של עשן . אף שאלבו היה רחוק ממקוריות פילוסופית , ועיקר חידושו היה בדרשנות עקיבה , ממד הכתיבה של ספר העקרים זוקק מחקר עצמאי . פרקי המרכבה כמפתח אזוטרי משפחה מעניינת הייתה משפחת שם טוב בספרד בשלהי המאה ה 14 ובמאה ה . 15 במידה מסוימת ניתן לראות במשפחה זו את השתקפות תולדותיה של יהדות ספרד מפרעות קנ"א ועד הגירוש . אבי המשפחה ר' שם טוב אבן שם טוב היה מבקר חריף ותקיף של השכלתנות . לעומת זאת בניו יצחק ויוסף אבן שם טוב ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן