חיקוי הרמב"ם

חיקוי הרמב"ם הכתיבה המצפעה של ר' יוסף אלבו ( נפטר בערך בשנת ( 1444 ממשיכה את האזוטריות של המאה ה 12 מבחינת הסגנון ודרך הכתיבה . אולם דומה כי מניעי הכתיבה אינם נעוצים בגורם הפוליטי הרדיקלי , לאמור בפגיעה בתקפות ההתגלות בבחינת אירוע היסטורי ממשי או בערעור אמונות כמו הבריאה מאין והנס . נהפוך הוא : כתיבתו האזוטרית של אלבו משרתת את נטיותיו המודגשות לקבלה ולמיסטיקה מחד גיסא ואת הפולמוס האנטי נוצרי מאידך גיסא . בחינת הסגנון האזוטרי של אלבו בשלמותו חורגת ממסגרת זו , מאחר שהיא מחייבת ניתוח מדוקדק של ספר העקרים כולו . ספר זה מושתת על דרשנות מופלגת של כתובים ומקורות , דרשנות שהיא חלק אינטגרלי של החיבור . בדיון הזה נעיר על אופי הכתיבה האזוטרית בתורת התארים האלוהיים תוך התמודדות עם דימוי רווח של אלבו בקרב חוקרי הפילוסופיה היהודית . האם יש הצפנה במאמר הראשון ן ר' יוסף אלבו סיים לחבר את 'ספר העקרים' בשנת . 1425 בראש המאמר השני של הספר הציג אלבו 'הערה , ' ובה העמיד על הצורך בכתיבה מצפינה ובסתירות מכוונות . אלבו אף הסתמך על הרמב"ם , והציג ניגוד מפורש בדבריו . וכה כתב : וממה שאין ראוי שיעלם מן המעיין ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן