ידיעה ואונטולוגיה: המאמר החמישי

ידיעה ואונטולוגיה : המאמר החמישי הידיעה האלוהית היא סוגיה הזוקקת הכרה מלאה של דרגות המציאות . וביתר דיוק הסדר המושלם של הצורות ; שהרי ידיעה זו מורכבת ממערכת הצורות של העולם החוץ אלוהי , כשהיא מצויה באל בסדר האידאלי . ללא בחינה מדוקדקת של היחס בין המערכת הא יךאלית של הצורות והמערכת הממשית לא תתמצה סוגיית הידיעה האלוהית . עד כה עסק הרלב"ג בשאלה על מה חלה הידיעה האלוהית , ומתוך כך נדרש בעקיבות ליחס שבין הכרה אלוהית להכרה אנושית . כעת , לצורך השלמת התמונה , יש להיזקק לתוכני הידיעה האלוהית . העיסוק בתכנים מתאפשר אך ורק לאחר שהתברר כי הרלב"ג תומך בדעת הפילוסוף ( א , ( 2 ששיתוף השם איננו חל על היריעה האלוהית . לפיכך ניתן לדון דיון מועיל ופרטני בתוכני הידיעה וביחסם לדרגות המציאות החוץ אלוהית . כמו כן , לאחר שהתברר בתורת ההשגחה היחס בין הפרט לסדר האידאלי , ניתן לדון בתכניו של הסדר האידאלי גופו . ושוב מתמזגות במשנת הרלב"ג הבחינה העניינית השיטתית והבחינה הפדגוגית . הרלב"ג שב ודן בידיעה האלוהית בחלק השלישי של המאמר החמישי . מאמר זה מוקדש לבחינת השלבים העליונים ברמות המציאות , שהם גרמי השמים , השכל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן