גישת אבן סינא ואבן רשד

. 7 בירור דעתו של הרלב"ג : ( 2 ) האל יורע את 'הסדר המושכל' של הדברים ( פרק ד . 8 . ( טיעוני הפילוסוף נגד ידיעת הפרטים אינם מקשים על שיטת הרלב"ג ( שם . 9 . ( הפרכת הטיעונים המפורטים של הרמב"ם לשיתוף השם ידיעה ( פרק ה . 10 . ( עיגון דעתו של הרלב"ג בכתובי המקרא , ואגב כך הפרכה עקרונית של גישתו של הרמב"ם : ( 2 ) 'מצד התורה' ( פרק ו . ( כאן סטה הרלב"ג מהסדר המתבקש . לכאורה היה לו להקדים את ( 9 ) ל ( 5 ) ולדחות את הקשיים שמעמידים טיעוני הפילוסוף . להלן ניווכח לדעת , שהסיבה לסדר היא שהרלב"ג למעשה מאמץ את דעתו של הפילוסוף ( א ( 2 ולא את ( א . ( 1 לפיכך הוא מעדיף ללבן דעה זו ולהעמיק בה לפני שיראה שהיא נקייה מהקשיים שהעלו הפילוסופים , ( 2 ) ועוד קודם שיערער את טיעוני הרמב"ם . ( 4 ) בנוסף לכך , מאחר שהרלב"ג אכן צידד בדעה ( א , ( 2 הוא היה מחויב למוטט בראש ובראשונה את גישה ( ב , ( ואז להראות שהטיעונים של ( א ( 1 אינם מקשים על ( א , ( 2 אף שיש בה ידיעה מסוימת של הפרטים ( כחלק מסדר כולל , ( כפי שבאמת עשה בפרק הרביעי . גישת אבן סינא ואבן רשד לצורך הבנת הסדר המיוחד שנקט הרלב"ג יש לבחון , האם ובמה שונה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן