4 בימי הוויכוחים במאה ה־13: ר' שמואל אבן תבון, ר' שם טוב אבן פלקירה ור' קלונימוס

4 בימי הוויכוחים במאה ה : 13 ר ' שמואל אבן תבון , ר' שם טוב אבן פלקירהור ' קלונימוס ניתן לקבוע , כי פרשנות המורה ממלאת מקום חשוב בחלק מהוויכוחים השונים על הפילוסופיה במאה ה . 13 הדבר ברור : השמרנים האנטי שכלתניים לא יכלו להפיק מספר מורה הנבוכים תפיסות של 'כפירה' ללא מתן פרשנות הולמת לתוכן שהסתיר מחברו . למשל , הרמב"ם הציג פירוש לנס עמידת השמש ליהושע ' ) שמש בגבעון דום ( ' המפקיע אותו משינוי טבע פומבי . מכאן הסיק ר' יהודה הרופא במכתבו לר' דוד קמחי ( רד"ק ) שלפי הרמב"ם היה הנס טבעי לחלוטין או שהיה במראה הנבואה : 'הלא ידעת אם לא שמעת כי מקצת דברי מורה הנבוכים / נבוכים הם בארץ סגר עליהם המדבר / ודודם חמק עבר / בדברו על עמידת השמש בגבעון ועל פי האתון / ועל לויתן נחש עקלתון / כי זה במראה הנבואה ודרך משל נראה ' . ' פירוש זה אפשרי אך ורק אם הפרשן קשוב למגמה האזוטרית של דברי המורה . סימטרייה מעניינת לפרשנות כזו הופיעה במקביל בכתבי שכלתנים , שביקשו אחר סודות הספונים בין שורותיו של מורה הנבוכים . אף שכלתנים אלה פירשו באופן רדיקלי את משנתו האזוטרית של הרמב"ם . הפרשנות האזוטרית למורה הנבוכים עיצב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן