נספח תימוכין אפשריים לפרשנות הרדיקלית על נבואת משה

נספח תימוכין אפשריים לפרשנות הרדיקלית על נבואת משה לעיל הצגנו פרשנות רדיקלית לגישת הרמב"ם , שלפיה נבואת משה התבלטה דווקא בדמיון הפורה ולא בהשגה השכלית . תפיסה כזו של נבואת משה אכן הופיעה במחשבה הרציונליסטית במאה ה . 14 אמנם אין לראות בפירוש המאוחר ראיה לפירוש אותנטי לגישת הרמב"ם , אולם עצם קיומו של הרעיון בתרבות השכלתנית של ספרד בקרב תלמידי תלמידיו של הרמב"ם מלמד על אפשרות של קיום מסורת היסטורית פרשנית כזו לדברי הרמב"ם . כוונתי לגישתו של ר' שלמה אלקונסטנטין ( או אלקוסטנטין ) בחיבורו 'מגלה עמוקות . ' חיבור זה מורכב משני חלקים . הראשון , הקצר , עוסק באסטרולוגיה , והוא מכונה בכמה מקומות במגלה עמוקות 'המאמר הראשון . ' חלק זה נתחבר בשנת 1352 בבורגוש , כמצוין בכ"י וטיקן 59 דפים 9 ב10- א , ונדפס במלואו במאמרי ' אסטרולוגיה ומאגיה אסטראלית במגלה עמוקות לר' שלמה אלקונסטנטין . ' החלק השני , שהוא רוב החיבור , הוא פירוש לאגדות חז"ל ולמדרשיהם על פי סדר פרשיות התורה . פירוש זה מורכב מאלגוריות קיצוניות וביאורים שכלתניים לדברי הרבנים . פירושו של אלקונסטנטין השפיע על ר' שמואל אבן צרצה , שפעל בספרד בשני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן