נבואת משה

נבואת משה דמותו הייחודית והמיוחדת של משה רבנו העסיקה את הרמב"ם ' . בידוע שנבואת משה במשנת הרמב"ם היא בגדר חידה , וקולמוסין רבים נשתברו עליה . שאלה דומיננטית בסוגיה זו נוגעת למקומו של כושר הדמיון בנבואת משה ויחסו לשכל : האם באמת שלל הרמב"ם כל אמצעי מנבואתו של משה והיא כולה שכלית , או שמא חבוי בדברי המורה סוד מסוים ? שאלה אחרת הקשורה בקודמתה היא : האם באמת שונה נבואתו של משה מנבואתם של הנביאים האחרים ? תחילה נעסוק בהשגתו השכלית של משה לפי פרשנותו של הרמב"ם , ולאחר מכן נידרש למקומי של כוח הדמיון בנבואת משה . מעמדו של השכל מעמדו הייחודי של משה בתחום השלמות האינטלקטואלית מתנסח בבהירות בכתביו השונים של הרמב"ם . כבר בפירוש המשנה תיאר הרמב"ם את משה כמי שהגיע לפסגת ההשגה האנושית האפשרית . 'והוא = ] משה ] בחיר ה' מכל המין האנושי , המשיג ממנו יתעלה יותר ממה שהשיג וישיג כל אדם 1 על מקורות גישה זו של הרמב"ם בכתבי ר' מימון אביו ראה י' פאור , עיונים במשנה תורה להרמב"ם , ירושלים תשל"ח , עמ' ; 13 א' שלוסברג ' , פירושו של ר' מימון אבי הרמב"ם למזמור צ בתהילים , ' סיני צו ( תשמ"ה , ( עמ' קלט-קמ . על דמותו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן