3 הרמב"ם: ריבוי פרשנויות

3 הרמב"ם : ריבוי פרשנויות מחקרי הכתיבה האזוטרית של הרמב"ם ( 1204-1138 ) התמקדו עד כה בחלקם הגדול בהצנעת דעות רדיקליות במעטה סתירות . בפרק זה ברצוני להמשיך וליישם גישה זו על משנת הרמב"ם , אך גם לעמוד על אפשרות אחרת להנמקת השימוש בסתירות מכוונות בכתיבה הפילוסופית המימונית . בכוונתי להראות כי אפשר לטעון שהרמב"ם אמנם השתמש בסתירות לצורך הצנעת דעות רדיקליות כמקובל במחקר של אסכולת שטראוס , אולם במקביל יש ביסוס גם למניע הפוך לסתירות מכוונות , והוא להציג את הפילוסופיה האריסטוטלית כלקויה מבחינת עקיבותה ולכידותה . מניע זה הוא פולמוסי שמרני מובהק . בכוונתי להבהיר את אפשרות ההסתרה של תפיסות רדיקליות מטעמים פוליטיים בדיון מחורש בסוגיית נבואת משה רבנו בכתבי הרמב"ם ; ואת אפשרות ההסתרה מטעמים שמרניים מתוך טיעוניו הפולמוסיים של הרמב"ם נגד שלילת הבריאה מאין בכתבי הפילוסופים , טיעונים המופיעים בדיון על תכלית המציאות . * הצגה זו של שתי האפשרויות הקוטביות שוללת את עדיפותו של קריטריון זה או אחר לכתיבה האזוטרית המימונית . בפרקים הבאים נעמוד על סוגיות נוספות של האזוטריזם המימוני מתוך בחינת יחסם של פרשנים ותלמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן