סיכום

וראיות פילוסופיות לבריאה , וכי רק 'הקבלה' מכריעה לחידוש ( שם . ( הערך היחיד נעוץ במידע שנמסר בהתגלות . מידע זה כולל את אמונת הבריאה , והוא ההצדקה היחידה להאמין בבריאה . העיקרון שאין עדיפות מופתית לחידוש על הקדמות ולהפך הופנם במשנתו של הרמב"ם . סוגיית הבריאה היא נדבך נוסף בהצגת ההתגלות כמקור האימות היחיד . סיכום ריה"ל הניח את היסוד להבנה אזוטרית של ספר הכוזרי בכך ששייך אותו לשני ז'נרים המאפשרים הצפנה : ( א ) ספרות הפולמוס . ספר הכוזרי נועד להגן על הדת היהודית בפני טענות הפילוסופים ואנשי הדתות . הז'נר הפולמוסי האנטי נוצרי או האנטי מוסלמי מלמד על פערים בין הרעה האותנטית של המתפלמס והדעה המובעת בעת הוויכוח . ( ב ) הדרמה המומחזת והדיאלוג . שימוש במספר דמויות בהתרחשות הסיפורית ( מלך כתר , חבר ) מאפשר למחבר להסתיר את דעותיו , ולחשפן דווקא בדברי הדמות הבלתי צפויה או האירוע הלא צפוי . לפי הפרשנות שהצענו נכתב ספר הכוזרי במטרה לשלול את הגישה השכלית ליהדות מכול וכול וללא היסוס . ההידרשויות השכליות לכאורה בספר נועדו לערער את סמכותה של ההתפלספות , ולמעשה לשלול אותה לחלוטין ככלי פרשני או רעיוני בעולמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן