התארים והבריאה

את משנתו של הכוזרי גוזר דין מוות על מחשבת ישראל ( במובנה השכלתני . ( התארים והבריאה כבר קויפמן הבחין בין שתי הסוגיות העוסקות בתיאור האל בספר הכוזרי , בראשית המאמר השני ובראשית המאמר הרביעי . הראשונה עוסקת בתכונות . מידות ותארים , ( Eigenschaften ) והשנייה בשמות ^ . { Gottesnamen ) ואפשר לחדד ולקבוע \ בראשית המאמר השני נערך הדיון בכלים פילוסופיים ופרשניים אוניברסליים . תוארי האלוהים נחקרים במתודות שכליות והרמנויטיות צרופות 38 ( קלסיפיקציה של התארים , טיעונים להבהרת שלילת התארים , וכדומה . ( בראשית המאמר הרביעי הושתת הדיון במלאותו על ההתגלות הנבואית . ריה"ל שאף להראות , כי את אשר נעלם מהתבונה יוכל המתבונן והחוקר למצוא בהתגלות . שתי שאלות ספרותיות עולות מיד : . 1 המאמר השני עוסק רובו ככולו במוטיבים ייחודיים הנשענים במקורם על ההתגלות : ארץ ישראל ומעמדה הסגולי המיוחד ; עבודת הקרבנות ; מצוות 39 התורה , ובפרט המצוות ה'אלוהיות , ' והחכמות והמוסיקה . מדוע פתח מאמר זה בחקירה שכלית אוניברסלית על אודות תוארי האלוהים . 2 ? מדוע לא הובא הדיון במאמר הרביעי מיד לאחר הדיון של המאמר השני — או אז הייתה מ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן