כוונה ומעשה

5 של שמרן אנטי שכלתני איננה מחייבת אטימות . לעתים דווקא הרציונליסטים הם הגורם המרכזי המעורר 'רדיפות' וחרמות . חשיפת שיטתו של ספר הכוזרי לפני המשכילים בחצרות ספרד המוסלמית או הנוצרית הייתה מרחיקה את ריה"ל מחברה זו . לא רק המון אלא גם חברה אליטיסטית ניחנה לעתים קרובות בחוסר סובלנות כלפי גישות שונות , ובמיוחד לנוכח גישה שמרנית . צא וראה : שכלתנים במאה ה 12 ראו בידיעה וברכישת הדעת את תכליתו של האדם בין שזו מביאה לדבקות בשכל עליון ובין שזו משיבה את הנפש למקורה העליון ; והנה טען ריה"ל , כי החשיבה המדעית היא חסרת ערך ממשי מבחינת שלמותו האמתית של האדם . ואולם ערעור היסוד הדתי השכלתני עלול להמיט על המערער רדיפות והוקעה . הביטוי 'והמשכילים יבינו' שנקט ריה"ל בפתיחת 6 הכוזרי מעיד גם על ממד פוליטי הכרוך ב'הבנה . ' כושרו של המנהיג מתבטא הן בהצנעת דעות שאינן שגרתיות בחברה נתונה והן בהקניה יעילה של אותן דעות לנבונים המבקשים אותן בין השורות . כוונה ומעשה ריה"ל נהג כמנהגם של אזוטריקנים מובהקים להציע השקפות סותרות באותו חיבור כדי שהקורא הנבון יעמוד על דעתו האותנטית של המחבר . סתירות כאלה 8 7 מתגלות למשל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן