שמרנות מוצפנת

שמרנות מוצפנת הדיונים בכתיבה האזוטרית התנהלו כמעט תמיד בהקשר למקומה ומעמדה של התבונה ביחס להתגלות . ההנחה היסודית הייתה כאמור , שהפילוסוף מסתיר את תפיסותיו התבוניות מאיש ההמון , שאיננו ראוי או מוכן לקבלן , או שהוא מגן על איש ההמון עצמו , שאמונתו עומדת בסכנת ערעור לנוכח האמתות הפילוסופיות . 2 1 גישה זו יושמה על ספר הכוזרי במחקריהם של שטראוס ופינס . על סגנונו 2 Writing , Chicago & London 1980 , pp . 95-141 L . Strauss , 'The Law of Reason in the Kuzari ' , Persecution and the Art of 1 ראה ( 1956-7 ) , pp . 253-260 Matiere dans le Kuzari ' , Melanges de Philosophie et de Litte ' rature Juives 1-2 S . Pines , 'Note sur la Doctrine de la Prophetie et la Rehabilitation de la  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן